top of page

Student/ungdom

Løpende medlemskap

  • Avtalegirotrekk 

  • Tilgang til alle fasiliteter

  • + Kr. 199,- i innmeldingsgebyr ved nyinnmelding

  • Løper til oppsigelse

Kontant

  • Betaler for hele perioden ved innmelding

  • Tilgang til alle fasiliteter

  • + Kr. 199,- i innmeldingsgebyr ved nyinnmelding

  • Fast varighet 1, 6 eller 12 mnd.

bottom of page