top of page

MEDLEMSVILKÅR -RENT SENTER

Hemne Treningssenter har inngått avtale om Rent senter med Antidoping Norge fordi vi ønsker et rent, sunt og helsefremmende treningsmiljø på våre treningssentre.

 

Vi tolererer derfor ikke bruk av dopingmidler blant våre kunder. 

 

Som medlem av Hemne Treningssenter tar jeg avstand fra bruk av dopingmidler. Jeg er kjent med at bruk, besittelse, erverv, innførsel og distribusjon av dopingmidler utgjør et vesentlig mislighold av medlemsavtalen.

 

Dette gir Hemne Treningssenter rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning. Straffereaksjon i form av forelegg eller dom vil også utgjøre et slikt vesentlig mislighold. Jeg forplikter meg til ikke å bruke dopingmidler som fremkommer på særskilt dopingliste for treningssentre. Jeg er kjent med at lista til enhver tid kan finnes på www.antidoping.no
 

Hemne Treningssenter  har inngått avtale med Antidoping Norge om gjennomføring av dopingkontroll. Der senteret registrerer tegn og symptomer på bruk av dopingmidler er jeg innforstått med at jeg vil bli innkalt til en samtale. Under samtalen vil jeg bli forelagt en avtale om dopingkontroll som forplikter meg til å avgi dopingprøve mens jeg befinner meg på treningssenteret dersom det fortsatt foreligger tegn til mulig dopingbruk.

 

Dersom jeg ikke signerer erklæringen, anses det som et vesentlig mislighold av min medlemsavtale, og Hemne Treningssenter har anledning til å heve treningsavtalen.

 

Med ikraftsettelse fra 1.juli 2013 er all bruk av dopingmidler kriminalisert etter Legemiddelloven, § 24 a. Bruk av - eller mistanke om bruk av dopingmidler på Hemne Treningssenter kan bli politianmeldt. 

Skriv inn navnet ditt, og bekreft at du tar avstand fra doping!  Hvis du unnlater å 

Send inn
bottom of page